Vad säger kunderna?

Vad säger kunderna?2019-08-22T10:46:35+00:00

Kultur i Paris

”Jag ville producera en egen sajt om musik och konst i Paris. Kreatiwebb hjälpte mig att förstå hur jag skulle göra och lärde mig verktygen. Arbetet gjordes steg för steg i en pedagogisk process med bra dokumentation.

Nu utvecklar jag sidan själv och får snabb och relevant support via telefon och mail. Jag rekommenderar gärna Kreatiwebb, en byrå med varmt hjärta, bra idéer, stora kunskaper och gott kaffe.”

www.kulturiparis.se

Enterfonder

”Kreatiwebb är en liten personlig byrå med stor kapacitet som vi samarbetat med i flera år. När vi haft önskemål utanför deras profession har de snabbt och enkelt förmedlat kontakt med någon kreativ kollega på Block.

Det känns som att vara kund på en stor byrå men med den småskaliga byråns alla fördelar – här känner vi oss verkligen i fokus! Dessutom krånglar de inte till något, de har på sitt jordnära sätt gjort webbvärlden lättförståelig och hanterbar för oss.”

www.enterfonder.se

BRF Kungsklippan

”KreatiWebb har på ett inspirerande sätt hjälpt oss att förverkliga en ny webbplats efter våra idéer om design.

Nu har vi en arbetsplats på nätet som tekniskt sett är flexibel och dessutom attraktiv.”

www.kungsklippan.se

Tidningen Fysioterapi

”Vi bollade idéer tillsammans och KreatiWebb omsatte dem i en ny, lättarbetad, utvecklingsbar och mycket finare webbplats.

Samarbetet med Kreatiwebb har varit en fröjd – alla idéer tas om hand, ingenting är omöjligt och allt som vi kommit överens om levereras. Tack!”

www.fysioterapi.se

Tyresåns Vattenvårdsförbund

”Vi har fått en riktigt snygg och funktionell webbplats och haft en trevlig tid med konstruktiva möten under uppbyggnaden.

Önskemål på förbättringar tas emot positivt och åtgärdas snabbt. Nästan allt är möjligt!”

www.tyresan.se

Åke Smedberg, författare

”Dessutom gick processen smidigt, kommunikationen ofta nära nog intuitiv, så kändes det.

Inte mycket snack, desto mer verkstad. Och vad ska man nu kalla sånt? Fingertoppskänsla, visst. Kompetens, naturligtvis.”

www.akesmedberg.se