Arbetsprocessen

Vi träffas för ett inspirationsmöte och försöker skaffa en uppfattning om varumärket, verksamheten, målgrupp, innehåll, struktur, grafisk profil, teknisk plattform och kopplingar till andra system. Vi går igenom mål, strategi, funktionalitet, budget och vilka moment du behöver hjälp med. Först därefter kan en offert lämnas.

Förslag på gränssnitt, vilket oftast grundar sig på den befintliga grafiska profilen och vår diskussion, tas fram . Skisserna kommer att visa hur gränssnittet för webben kommer att se ut i sin helhet med: navigation, siddisposition, färgskala, typografi, manér för bilder, illustrationer och grafiska element. Skisserna godkänns innan programmering påbörjas.

Innehållet struktureras utifrån målgruppens behov med bra och beskrivande huvudrubriker och underliggande rubriker eller rubriknivåer. Arbetet resulterar i ett strukturschema som ger full överblick över webbens innehåll och omfång. Strukturschemat godkänns innan vi går vidare till nästa steg.

Utifrån samma strukturschema kan man sedan börja producera innehållet i form av texter, bilder/illustrationer och grafiska element. Oftast läggs innehåll på några exempelsidor,ibland på alla sidor. Efter utbildningen kommer ni själva kunna fortsätta fylla webben med innehåll. Om ni vill ha hjälp med att skapa texter förmedlas kontakt med bra skribenter.

Med designen och strukturen som grund byggs webbplatsen i testmiljö på vald teknisk plattform och webbhotell. Navigationen och sidstrukturen skapas. Gränssnittet realiseras i form av olika mallsidor. Därefter utvecklas och installeras funktioner valda för projektet. Under programmeringsfasen är det ofta bra med avstämningar med jämna mellanrum.

Om det finns andra system som ska integreras på webben så gör vi det. Det kan vara till exempel medlemsregister, bokningssystem, betalningslösningar eller kopplingar till sociala medier. Om ni har behov av funktioner som inte finns med i webbpubliceringsverktyget så utvecklar vi dessa.

Kvalitetssäkring innebär allt från buggfix till att kontrollera att designen stämmer överens med tidigare skisser. Men också att det ser bra ut och fungerar på valda plattformar, webbläsare och system. När allt fungerar och allt innehåll är på plats läggs ett Google analytics-konto med spårningskod för besöksstatistik upp. Sedan är det dags för lansering.

Utbildning i webbverktyget ingår, så att alla berörda behärskar att uppdatera webbplatsen. Till er hjälp får ni en teknisk manual som är anpassad till hur er webbplats är uppbyggd. Målet är att ni ska klara er så långt som möjligt själva när det gäller att uppdatera innehållet på webbplatsen.

Grunden för att följa besöksstatistiken på webben är Google Analytics. Ett par månader efter lanseringen kan det vara intressant att se över besöksfrekvensen och besökarens beteende. Här kan handfasta tips om förbättringar ges och förmedling till ytterligare hjälp med sökmotoroptimering.

Support ges utan krångliga abonnemang eller avtal. En tidrapport sätts upp och därifrån faktureras supporten med jämna mellanrum. Minsta tid som rapporteras är en kvart.
Ambitionen är att svara på frågor och problem så fort som möjligt. Akuta problem tas, om möjligt, om hand även på kvällar och helger.
Om nya behov dyker upp som till exempel uppgradering, felsökning eller större ändringar kan offert eller timdebitering erbjudas.

WordPress utvecklas ständigt och får nya versioner med jämna mellanrum. Nya och förbättrade funktioner samt ökad säkerhet är anledningen. Även designtemat och tilläggen behöver uppgraderas ibland, dels av samma orsak men också för att fungera bra tillsammans med nya versioner av WordPress. Läs mer om uppgradering.

Vilka delar behöver du hjälp med?

Kanske är det bara ett eller ett par av delarna i arbetsprocessen som du behöver hjälp med.
Är det ett litet problem på den befintliga webbplatsen som behöver åtgärdas?
Vill du börja i liten skala och vidareutveckla senare?
Oavsett vad så hör av dig så kan vi diskutera lösningar.

Kunden är fokus

Det viktigaste är att du som kund känner ett förtroende som kan leda till en långsiktig relation, och att du kan få stöd och hjälp där behoven finns och när dom uppstår. Utbildning i webbverktyget ingår alltid, likaså en manual som stöd när du ska administrera och uppdatera webben. Support på ett enkelt sätt utan bindande abonnemang erbjuds samt råd och stöd kring val eller byte av webbhotell.
Kanske uppstår behov av vidareutveckling av webbplatsen, koppling av nya funktioner till den eller integration med andra system. Ring 0705-40 23 51 eller mejla info@kreatiwebb.se så kan vi diskutera möjligheterna.

En bra start ger bättre slutresultat.

Från idé till färdig webbplats används hela kedjan med tjänster som krävs för att skapa en användarvänlig och funktionell webb. För ett bra slutresultat krävs det att man utgår från verksamheten och målgruppens behov. Då är samarbete med specialister inom webbdesign, sökmotoroptimering, copy writing, varumärkesstrategi, foto m.m. också viktigt.