Projektbeskrivning

Svenska Settlementsförbundet

Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus m.fl. och för att lokalt arbeta för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När lokala förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

Vi på Kreatiwebb fick 2019 bygga ny webbplats. Vi involverade medarbetarna tidigt i projektet för att uppdatering ska bli enklare.

Webbplats: www.settlements.se