Projektbeskrivning

Greenonion hållbarhet och kommunikation

2020 startade nätverket Greenonion Hållbarhet och Kommunikation. Vårt mål är en värld med hållbara företag. Som fristående konsulter inom hållbarhet och kommunikation får du hjälp med allt från utbildning, rådgivning och affärsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Tillsammans med dig skapar vi ett hållbart och lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi.

Kreatiwebb är en del av nätverket och vi har hjälpt till att bygga den gemensamma webbplatsen.

Webb: www.greenonion.se