Vad är viktigast att arbeta för?

När vi så småningom kommer tillbaka till lite mer normala tillstånd i världen, har vi fortfarande stora problem att ta itu med.
Pandemin har visat oss att när det gäller kan människor mobiliseras och insatser samt resurser riktas mot det som behövs i en kris.
Att vi behöver arbeta för en mer hållbar värld är det många som är överens om.
Som privatperson kan man göra insatser och lära sig mer om hur man blir mer hållbar och ändra sitt sätt att leva successivt.

De globala målen

Att hållbarhet inte bara gäller klimatet visar Agenda 2030 med de 17 globala målen. Vi måste tänka på hållbarhet som en helhet som bör genomsyra allt.

För att kunna använda min kompetens för att arbeta för en mer hållbar värld är jag medlem i Green Onion. Där är vi ett antal konsulter – medlemmar och samarbetspartner – som arbetar tillsammans för att hjälpa företag med allt från idé, rådgivning, utbildning och verksamhetsutveckling till kommunikation längs
hela hållbarhetsresan.
Läs mer på greenonion.se

Ett annat engagemang är som partner till EXPEDITION RÄDDA ÖSTERSJÖN. Expeditionen utgår från mål 14.1, av FN:s globala hållbarhetsmål, som syftar till att minska alla slags föroreningar i havet.
Kreatiwebb har via medlemsskapet i Green Onion byggt webbplatsen och fortsätter, liksom övriga medlemmar att stötta initiativet på olika sätt.