Alla uppdrag

Vi visar här ett urval av de senaste årens webbplatser som vi byggt till våra kunder

En Sagolik Skola

En sagolik skola är en vandringsutställning om skolans historia i Sverige som visas på 8 orter under mer än 2 år. Vi fick nöjet att skapa webbplatsen som ska vara ett stöd för utställningen.

Under hösten 2017 nominerades webbplatsen till Publishingpriset.

Byggd i WordPress i tema Avada. Vi har använt många av de inbyggda funktionerna som t.ex. bildspel, flipboxar, toggleboxar, bildkaruseller samt ett dynamiskt röstningsplugin.

Design: Russindesign

Projektledning: Carlström Workshop

Animering: Steinar Júlíusson

Utställningswebben: www.ensagolikskola.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, film, filtrering, kalender, kampanj, onepage, portfolio, prisnominerad, responsiv, röstning, sociala medier, wordpress

SkyResponse

Larm och händelser åtgärdas i tid via SkyResponses molntjänst för IoT (Internet of Things). Skyresponse flexibla system reagerar på händelser som kräver en åtgärd och ser till att larmet alltid når fram till rätt människa, maskin eller system baserat på innehåll, tidpunkt och position.

Vi har gjort systemintegrering med SkyResponse egna mobilappar så att säljare och testare kan visa kunderna hur larmen kommer att fungera.

Webbplatsen är byggd i WordPress och i två språk. Via ett plugin för mobila menyer har vi lyckats skapa en helbreddsmeny som enkelt guidar besökaren.

Webbdesign: Magic Circle

Webbplatsen: www.skyresponse.com/sv

Webbplatsen innehåller:
appar, behörighetssystem, bloggfunktion, film, kampanj, medlemsregister, mina sidor, onepage, portfolio, responsiv, sökoptimering, språkversioner, systemintegration, wordpress

RAW Ledarskap

RAW Ledarskap är Pia Leino Ragnardotter. Pia är utbildare, föreläsare, teamutvecklare och facilitator.

Fotograf Petter Karlbergs bilder gav tonen för Ulrika Tjernströms webbdesign. Stora bildpartier och bildspel gör webbplatsen spännande, tycker vi.

Byggd i WordPress i tema Avada från Themefusion.

Design: Russindesign.

Foto: Petter Karlberg Media.

Webbplatsen: www.rawledarskap.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, onepage, responsiv, sociala medier, wordpress

Enterfonder

Vårt uppdrag: att bygga en ny webbplats som är responsiv och där marknadsanalyserna blir tillgängliga och delningsbara.

Nya sliderbilder kompletterades med en ny färgskala i blått, turkos och grönt.

Den nya webbplatsen är byggd i WordPress.

Webbdesign: Splay Reklam

Här är webbplatsen: www.enterfonder.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, kalender, onepage, responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, systemintegration, wordpress

Photonic Sweden

Fotonik är en tillämpad vetenskap för att skapa, styra och registrera fotoner, med energier i eller nära det synliga området. Disciplinen ligger i gränslandet mellan optik, fasta tillståndets fysik och elektronik.

PhotonicSwedens nätverk består av företag, akademiska grupper, forskningsinstitut, individer, experter och nationella och regionala myndigheter. Det finns cirka 150 fotoniska företag med över 6000 anställda i Sverige.

Webbdesign och projektledning: Planet 11

Webbplatsen: www.photonicsweden.org

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, bloggfunktion, filtrering, kalender, medlemsregister, mina sidor, responsiv, sociala medier, wordpress

Magic Circle

Tänk magiskt Magic Circle är en reklambyrå som har sitt mål att göra reklam och kommunikation som får magiska saker att hända. Det bevisat bästa sättet att göra det på är att lämna den lilla trygghetszonen och ge sig ut i den mycket större cirkeln.

Här använde vi designtema Avada och WordPress som grund. Bakgrundsbilder med s.k. parallax-funktion.

Webbdesign och projektledning: Magic Circle

Webbplatsen: www.magic-circle.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, film, filtrering, kampanj, onepage, portfolio, responsiv, sociala medier, wordpress

Järnvägsentreprenörerna

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader.

Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Webbdesign: Nirak Design

Webbplatsen: www.jarnvagsentreprenorerna.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, medlemsregister, responsiv, språkversioner, wordpress

Trädgårdsblomman

Byggprojekt i Skälby, västra Stockholm. I denna lugna del låg det tidigare en handelsträdgård med prunkade odlingar i växthusen.
Byggentreprenörföretaget Noccon skapade en grön trädgårdsstad med klassiska trävillor samt smarta parvillor som är designade i en modern putsarkitektur.

Kampanjwebb inför försäljning av villorna och parhusen.

Webbdesign: Jojo Form

Webbplatsen: www.tradgardsblomman.se

Webbplatsen innehåller:
kampanj, onepage, responsiv, wordpress

Tågoperatörerna

Branschföreningen Tågoperatörerna driver frågor av intresse för kommersiella tågoperatörer verksamma i Sverige och andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn.

Vi skapade en nyhetsintensiv inläggsfunktion där besökaren kan filtrera nyheter via kategorier.

Webbdesign: Nirak Design

Webbplatsen: www.tagoperatorerna.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, kalender, medlemsregister, responsiv, språkversioner, wordpress

Polysource

Polysource har tillverkat färg EPS (expanderbart polystyren) harts och special EPS sampolymerer i över 25 år. De producerar formgjutna produkter för en mängd olika applikationer, t.ex. cykelhjälmar. Ett engagemang för kvalitet och service har gjort dem ledande inom sin bransch.

Fabriken ligger i USA och uppdraget var att skapa en informationswebbplats i första hand.

Webbdesign: Russindesign

Webbplatsen: www.polysource.com

Webbplatsen innehåller:
responsiv, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Akademi Coachstjärnan AB

Akademi Coachstjärnan AB – ett Utbildningscenter för framtidens Coacher, Ledare och Entreprenörer.

Helt ny design och delvis nytt innehåll. Den stora utmaningen var att inte förlora de riktigt höga placeringar som den tidigare webbplatsen hade på sökträfflistor på t.ex. Google.

Webbdesign: Splay Design

Webbplatsen: www.coachstjarnan.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, portfolio, responsiv, sociala medier, sökoptimering, wordpress

Assambus

Assambus-Vänskapsföreningen Sverige-Burkina Faso startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Föreningens behov var att enklare kunna uppdatera webbplatsen. Facebooksidan infogades samt delningsfunktioner till sociala medier gör det lättare för medlemmar och besökare att sprida information.

Webbdesign: Kreatiwebb

Webbplatsen: www.assambus.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Kondomamera

Kondoma Mera är en organisation inom Uppsala Studentkår. De arbetar utifrån ett normkritiskt och bejakande perspektiv med att förmedla att all ömsesidigt sex är positivt. Magic Circle som också gjort logotyp och grafisk identitet för Kondomamera gav oss i uppdrag att bygga webbplatsen rent tekniskt.

Vi använde designtema Avada och CMS WordPress som grund. Effektfulla sliderbilder och bakgrundsbilder med s.k. parallax-funktion ger ett dynamisk effekt tycker vi.

Webbdesign och projektledning: Magic Circle

Webbplatsen: www.kondomamera.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, film, onepage, responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Returab

RETURAB är ett serviceföretag som är specialiserat på återvinning från kontor och fastigheter. Källsortering på kontoret bygger på att vi inte längre ska se våra restprodukter som avfall utan som en användbar och värdefull resurs.

Webbplatsen skapad i WordPress med designtema Avada. Särskilt fokus har lagts på utskriftsfunktioner så att vår kund kan skriva ut information från webbplatsen inför kundmöten.

Samarbete och sökoptimering: Webbreda

Webbplatsen: www.returab.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, responsiv, sökoptimering, wordpress

Asfaltboken

1962 bildades Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige. Dess syfte var att verka för den tekniska utvecklingen av asfaltbeläggningar i Sverige. 1995 utgavs den första utgåvan av ”Asfaltboken” och 1999 publicerades Asfaltboken på Internet första gången.

Webbplatsen är byggd i WordPress med designtema Avada. Företagen som har tecknat licens på tjänsten loggar in på webbplatsen för att kunna läsa alla kapitel.

Speciell utskriftsfunktion för snygga utskrifter är installerad.

Webbplatsen: www.asfaltboken.se

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, filtrering, medlemsregister, responsiv, wordpress

Designed Chemistry

Designed Chemistry is a manufacturer of PE catalysts. Founded in 2011, the Designed Chemistry team has over 100 years of combined catalyst and polymerization reactor experience.

Det handlar om produktion av katalysatorer för tillverkning av plastprodukter. Företaget är Sverigebaserat men arbetar globalt. Webbplatsen byggd i WordPress med designtemat Avada.

Sökoptimering: Webbreda

Webbplatsen: www.designedchemistry.com

Webbplatsen innehåller:
responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Nyckeltalsinstitutet

Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.
Affärsidén är att erbjuda nyckeltal för kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs – Personalen – för att bidra till styrning mot framgång.

Vi fick förtroende att bygga ännu en webbplats till Nyckeltal, denna gång i WordPress med designtema Avada. Vår kund kan själva arbeta och uppdatera innehåll i de fördefinierade sidmallarna.

Webbdesign: Splay Design

Samarbete och sökoptimering: Webbreda

Webbplatsen: www.nyckeltal.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, portfolio, responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Rörmakaren

Rörmakaren jobbar sig fram genom Stockholm med omnejd. Oftast handlar det om stora och omfattande stambyten på flera hundra lägenheter. Däremellan löser vi proppar, installerar, renoverar och byter allt från minsta lilla packning till komplicerade avloppssystem.

Byggd i WordPress i tema Avada. 2016 var webbplatsen nominerad i Svenska Designpriset.

Design: Russindesign.

Här är webbplatsen: www.rormakaren.se

Webbplatsen innehåller:
filtrering, onepage, portfolio, prisnominerad, responsiv, sociala medier, sökoptimering, wordpress

Rött AB

Rött AB hjälper företag att imponera på sina kunder. Allt de gör bygger på praktisk erfarenhet, förvärvad kompetens, sunt förnuft, forskning och beprövade arbetssätt, metoder och verktyg. De får saker att hända.

Byggd i WordPress och i designtema Avada.

Webbdesign: Nirak Design.

Här är webbplatsen: www.rottab.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, kampanj, onepage, responsiv, sociala medier, sökoptimering, wordpress

Fotograf Anna Molander

Anna Molander skriver på sin webbplats:
”Från det dokumenterande till det arrangerade och ibland det mittemellan. Att illustrera en verksamhet, idé eller en vision. Ljuset, formen, människan, mötet, syftet – allt det tillsammans formar bilden. Vad som kommer först skiftar.”

Byggd i WordPress i tema Graphy samt med bildspelspluginet PhotoGallery. Vi kodade ny funktion för galleriet så att olika bilder visas varje gång en besökare går till startsidan.

Webbplats: www.annamolander.com

Webbplatsen innehåller:
filtrering, portfolio, responsiv, wordpress

Totalarkitektur

Totalarkitektur och urbanism är ett kontor med en god blandning av arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter och byggnadsingenjörer som jobbar i team. De låter arbetet genomsyras av kreativitet och behåller nyfikenheten. Tack vare bredd och kompetens kan Totalarkitektur förverkliga visioner och materialisera drömmar.

Byggd i WordPress och i Onepagetema Jarvis från Rocknrollathemes.

Här är webbplatsen: www.totalarkitektur.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, onepage, portfolio, responsiv, sociala medier, wordpress

Graut

Nytänkande i material och design. Egentillverkade heminredningsprodukter och skulpturer för inomhus- och utomhusbruk. Främst betongprodukter med en industriell och stilren design. Hantverk med hög kvalitet och ett nordiskt uttryck. Företagsnamnet ”graut” har sitt ursprung från gutamålet och har fler betydelser som bl.a. material, natur, kraft, ämne.

Byggd i WordPress och i designtema Avada.

Webben: www.graut.se

Webbplatsen innehåller:
e-handel, köp & sälj, portfolio, responsiv, wordpress

We are Survivors

”We are survivors” är ett initiativ för att lyfta fram dig som är nyanländ, har tagit dig igenom svårigheter och nu drömmer om ett nytt liv. Kön, ålder, sexuell läggning eller sjukdomar ska inte stoppa den. Drömmen om ett liv. Ett bra liv. Ditt eget. Projekt initierat av RFSL Dalarna som sedan sprids över hela Sverige.

Byggd i WordPress och i designtema Avada.

Projektledare, Design o Copy: Magic Circle

Kampanjwebbplatsen: www.wearesurvivors.se

Webbplatsen innehåller:
film, kampanj, onepage, responsiv, sociala medier, språkversioner, wordpress

Svenska Volvo PV-klubben

Svenska Volvo PV-klubben är en stor intresseförening med medlemmar i många länder. Vi skapade en interaktiv ny webbplats i WordPress i ett eget designtema. På webbplatsen finns möjligheter för både medlemmar och icke medlemmar att skapa egna annonser. Via den stora webbutiken visas alla reservdelar som går att beställa.

Webbplatsen: www.pv-klubben.org

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, e-handel, film, köp & sälj, medlemsregister, mina sidor, språkversioner, wordpress

Noccon

Noccon AB är ett personalägt entreprenadföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. De bygger bostäder, kontor och lokaler åt byggherrar i Mälardalen.

Byggd i WordPress och i Onepagetema Jarvis från Rocknrollathemes.

Design : Jojoform.

Här är webbplatsen: www.noccon.se

Webbplatsen innehåller:
filtrering, onepage, portfolio, responsiv, sökoptimering, wordpress

Tyresåns Vattenvårdsförbund

Friskare sjöar och ökad biologisk mångfald i Tyresåns sjösystem är det som förbundet arbetar för. Medlemmar är de sex kommunerna inom Tyresån och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Besök webbplatsen: www.tyresan.se

Så här tyckte kunden: Vi har fått en riktigt snygg och funktionell webbplats och haft en trevlig tid med konstruktiva möten under uppbyggnaden. Önskemål på förbättringar tas emot positivt och åtgärdas snabbt. Nästan allt är möjligt!

Webbplatsen innehåller:
eget cms-verktyg, sociala medier

Oljetjejkerna

Oljetjejkerna importerar olivoljeprodukter från den grekiska ön Kythira. Varorna kan köpas i butiker runt om i landet, på marknader och i webb-butiken.

Oljetjejkerna inspirerar också med resor till Grekland och ordnar företagsevent. På det sättet gifter sig Nordens kyla med Greklands värme!

Design: SplayDesign

Webbplatsen var aktiv mellan 2011-2016.

Webbplatsen innehåller:
e-handel, eget cms-verktyg

Anders Sundelin

Anders Sundelin är reporter och författare. På den nya webbplatsen samlar Anders Sundelin sitt författarskap och visar dig böcker, artiklar, rekommendationer och citat.

Webbdesign: Ninni Oljemark

Anders webb: www.anderssundelin.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, eget cms-verktyg, filtrering, portfolio

BRF Kungsklippan

På Kungsholmen i Stockholm ligger Brf Kungsklippan, en av Sveriges största bostadsrättsföreningar med 1023 lägenheter och ett 40-tal lokaler.

Webbplatsen i WordPress innehåller hela föreningens medlemsregister och är kopplad direkt till bokning av alla tvättstugor och gästrum.

Webbdesign: Splay design

Kungsklippans webbplats: www.kungsklippan.se

Så här tyckte kunden: KreatiWebb har på ett inspirerande sätt hjälpt oss att förverkliga en ny webbplats efter våra idéer om design. Nu har vi en arbetsplats på nätet som tekniskt sett är flexibel och dessutom attraktiv.

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, bloggfunktion, köp & sälj, medlemsregister, mina sidor, responsiv, systemintegration, wordpress

Bilspeditions Transportörförening

BTF är intresseorganisation för DB Schenker Sverige. Webbplatsen servar alla åkerier med medlemsuppgifter, annonser, forum och information. Den är även anpassad till mobil och surfplatta. Stor del av webbplatsen kräver medlemsinloggning. I systemet har vi byggt medlemsregister med avancerad sökning och alla sköter sin egen uppdatering.

Webbdesign: www.splay.se

Webbplatsen: www.btf.se

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, bloggfunktion, filtrering, köp & sälj, medlemsregister, mina sidor, responsiv, wordpress

Strokeförbundet

STROKE-Riksförbundet webbplats har vi fått vara producenter till sedan år 2000. Detta är den 3 versionen som också fick betallösning via Payex tidigt. Besökare kan handla i webbutiken och ge gåvor via webben och sedan betala direkt. Vi har under åren skapat flera läns- och lokalföreningars webbplatser också.

Webbdesign: Splay Design

Webbplatsen: www.strokeforbundet.se

Webbplatsen innehåller:
betallösning, e-handel, eget cms-verktyg, köp & sälj, systemintegration, wordpress

Stora designpriset

Teknikföretagens Stora Designpris. Skapad i webbverktyget WordPress i ett designtema som stämde med kundens önskemål om funktioner och form.

Projektledare: Ydremark Designstudio

Svenska webben: www.storadesignpriset.se

Engelska webben: www.grandawardofdesign.com

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, portfolio, responsiv, röstning, sociala medier, språkversioner, systemintegration, wordpress

GOPT

GoPT är en professionell träningspartner och erbjuder licensierad personlig träning och kostrådgivning. I grunden ligger ett designtemat Twentythirdteen som är WordPress egna.

Webbdesign: Nirak Design

Sökoptimering: Webbreda

Webbplatsen ser du här: www.gopt.se

Webbplatsen innehåller:
responsiv, sökoptimering, wordpress

Järnvägsjobb

Lediga jobb inom järnvägen. Trafikverket är uppdragsgivare. Här kan järnvägsentreprenörerna annonsera lediga tjänster inom järnvägsbranschen. Varje företag har egen inloggning för publicering av de egna annonserna. Vissa företags annonser hämtas, med specialprogrammerade inläsningsrutiner, direkt från företagens rekryteringssystem via XML-filer.

Projektledare: Kalas Kommunikation

Webbdesign: Nirak Design

Se jobbsajten här: www.jarnvagsjobb.se

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, filtrering, medlemsregister, responsiv, sociala medier, sökoptimering, systemintegration, wordpress

Fysioterapi

Tidningen Fysioterapi är Sveriges enda facktidning om sjukgymnastik. Den nya webben är ett komplement till papperstidningen. Här kan medlemmarna logga in för att läsa pdf-tidningen samt söka i anpassade ämnesarkiv.

Byggd i vårt eget cms-webbverktyg och webbdesign följer den nya papperstidningens grafiska form.

Se webbplatsen: www.fysioterapi.se

Så här tyckte kunden: Vi bollade idéer tillsammans och KreatiWebb omsatte dem i en ny, lättarbetad, utvecklingsbar och mycket finare webbplats. Samarbetet med Kreatiwebb har varit en fröjd – alla idéer tas om hand, ingenting är omöjligt och allt som vi kommit överens om levereras. Tack!

Webbplatsen innehåller:
eget cms-verktyg, portfolio, röstning, sociala medier, systemintegration

Åke Smedberg

Författaren Åke Smedberg debuterade som lyriker 1976 men har senare företrädesvis skrivit prosa. Han har belönats med ett flertal litterära priser, som t.ex. Aftonbladets och LO:s litteraturpris.

Byggdes i WordPress och med vårt favorittema BlueDiamond. Alla böcker presenteras i portfolioformat.

Webbdesign: Russindesign

Här är webbplatsen: www.akesmedberg.se

Så här tyckte kunden: Dessutom gick processen smidigt, kommunikationen ofta nära nog intuitiv, så kändes det. Inte mycket snack, desto mer verkstad. Och vad ska man nu kalla sånt? Fingertoppskänsla, visst. Kompetens, naturligtvis.

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, portfolio, responsiv, wordpress

Russindesign

Kreatör, AD och copy. Allt under samma mössa. Det är Ulrika Tjernström, vår samarbetspartner. Russindesign har stort fokus på design, struktur och innehåll på webben och är ett stort stöd för kunderna.

Byggd i WordPress och i Onepagetema Jarvis från Rocknrollathemes.

Design & copy: Russindesign.

Här är webbplatsen: www.russindesign.se

Webbplatsen innehåller:
filtrering, onepage, portfolio, responsiv, sociala medier, wordpress

FAI = Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning

2 arkivföreningar i Sverige gick samman och på samma gång behövdes en ny sammanhållande webbplats.

Vi byggde ett eget wordpresstema efter Åsa Kax:s designskisser. Via webbplatsen publicerar inlägg direkt upp på föreningens Facebooksida.

Samarbete: WebbMalin

Design: Kaxdesign

FAI:s webb: www.fai.nu

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, responsiv, sociala medier, wordpress

Lidingö Pilates & Yoga

Lidingö Gymnastikskola Yogakurser hade utvecklats och vuxit. För Pilates och Yoga behövdes en ny webbplats. Hälsosam, skonsam, effektiv träning och verktyg för personlig utveckling.

Byggd i WordPress i designtemat BlueDiamond.

Projektledare och webbdesign: Nirak Design

Besök webbplatsen: www.lidingopilatesyoga.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, responsiv, sociala medier, wordpress

Patientpad

Nu blir det både roligare och bekvämare på sjukhus. Mycket tack vare en helt ny och lättanvänd surfplatta för sjukhuspatienter. Magic Circle tog fram kommunikationen i form av annonsering, webbenheter och olika case från verkligheten.

Byggd i WordPress i tema Themify Basic med specialanpassningar för att efterlikna surfplattans design exakt.

Projektledare och webbdesigner: Magic Circle

Copy: Annika Brännström Copywriter

Webbplatsen innehåller:
responsiv, sociala medier, wordpress

Blockstockholm

Kommunikationsnätverket BlockStockholm med sina 46 företag. Varje medlem i nätverket kan enkelt logga in i specialprogrammerade formulär för att uppdatera sin profil med uppdrag och nyheter.

Siten är byggd i WordPress med grundtema Reveal från Themetrust.

Många i nätverket Blockstockholm var med i det gemensamma webbprojektet.

Blockwebben: www.blockstockholm.se

Webbplatsen innehåller:
behörighetssystem, bloggfunktion, medlemsregister, mina sidor, portfolio, responsiv, wordpress

Magnify & Freeze

Förstoringsapp för Ipad och Iphone utvecklad i Sverige och Polen 2014. En förstoringsapp specialdesignad med få och väldigt stora ikoner för användare med begränsad syn.

För användning varje dag: i TV-soffan, läsa recept i köket, läsa prislappar i affären och när du reser.
Inga köpförslag eller annonser i appen. Användarvänlig.

Idé: KreatiWebb

Design ikoner: Splay design

Utvecklare: ValueAdd

Ladda ner gratis app från AppStore

Webbplatsen innehåller:
appar

PCS Modulsystem

PCS Modulsystem AB har som filosofi att ge säkra, bestående och bra byggnadslösningar för kunder som är osäkra på hur länge behovet av en lokal eller bostad finns, och som samtidigt behöver en snabb och krångelfri lösning.

Webbplatsen är byggd i WordPress med designtemat BlueDiamond. Alla uppdragen ligger i portfoliofunktion. Tvåspråkig.

Projektledning: Pepparkakshuset

Design: Tomas Arfert

Sökmotoroptimering: Webbreda

Animering: Planet11

FotograferingCallius

Översättning: Nick Chipperfield

Webbplats: www.pcsmodulsystem.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, film, kampanj, portfolio, responsiv, sociala medier, sökoptimering, språkversioner, wordpress

Da Carla

Hos Da Carla serveras nyttig mat som sköter om din kropp. Allt serverat med en stor portion amore.

Webbplatsen är byggd i WordPress och med portfoliotemat BlueDiamond från Goodlayers. Allt för att skapa en bra översikt över det sortimentet av glutenfri mat från Italien.

Varumärke och profil: Katarina Engwall

Webb-AD och copy: Russindesign

Se webbplatsen: www.dacarla.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, filtrering, responsiv, sociala medier, wordpress

Boardtalk

Hos Boardtalk finns inget viktigare än människorna. Boardtalk är ett rekryteringsföretag som startades redan 2002 med ambitionen att bli ett alternativ som då inte fanns.

Byggd i webbverktyget WordPress och designtema BlueDiamond.

Projektledare för webbprojektet: Provins

Boardtalks webb: www.boardtalk.se

Webbplatsen innehåller:
responsiv, wordpress

Public Partner

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet.

Projektledning och grafisk profil: Provins

Webbdesign: Russindesign

Se webbplatsen: www.publicpartner.se

Webbplatsen innehåller:
bloggfunktion, portfolio, responsiv, wordpress
Back to Top